Mapa pokrytia

WIFI INTERNET

Lipany, Sabinov, Rožkovany, Červenica pri Sabinove, Jakubova Voľa, Pečovská Nová Ves, Ľutina, Olejníkov, Majdan, Ďačov, Dubovica, Krivany, Kamenica, Torysa, Šarišské Dravce, Oľšov, Poloma, Prešov, Jakovany

OPTICKÝ INTERNET

Ražňany, Rokycany, Červenica pri Sabinove, Ľutina, Kamenica, Šarišské Jastrabie, Plaveč, Orlov, Oľšov

Výstavba optickéj siete

Ražňany