Mapa pokrytia

WIFI INTERNET

Lipany, Sabinov, Rožkovany, Červenica pri Sabinove, Jakubova Voľa, Pečovská Nová Ves, Ľutina, Olejníkov, Majdan, Ďačov, Dubovica, Krivany, Kamenica, Torysa, Šarišské Dravce, Oľšov, Poloma, Prešov, Jakovany

OPTICKÝ INTERNET

Rokycany, Červenica pri Sabinove, Ľutina, Kamenica 

Výstavba optickéj siete

Šarišské Jastrabie